O nas

Strona główna » O nas

O NAS

Polityka

Przyjęta przez Zarząd Spółdzielni Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania  wynika z naszej troski o klienta i środowisko poprzez spełnianie jego wymagań i zapobiegania wadom oraz  zanieczyszczeniom.

Politykę realizujemy przez następujące cele strategiczne:

  • doskonalenie działań w kierunku zwiększenia dywersyfikacji kierunków sprzedaży oraz rozszerzenia asortymentu produktów,
  • utrzymywanie wysokiej konkurencyjności w wyniku systematycznego wprowadzania postępu technicznego, zapobiegania wadom oraz doskonalenia struktury organizacyjnej,
  • ciągła poprawa oddziaływania na środowisko,
  • efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez stymulowanie wzrostu kompetencji, umiejętności i świadomości pracowników,
  • racjonalizacja działań w aspekcie ekonomicznym.

O NAS

Certyfikaty

W 2002 r. Spółdzielnia wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania w zakresie jakości i środowiska aktualnie oparty na normach ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 uzyskując certyfikaty DEKRA Certification Sp. z o.o. potwierdzające zgodność prowadzonej działalności (projektowanie, produkcja, montaż i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych oraz wyrobów elektrotechnicznych) z ww. normami.

Od 2002 r. Spółdzielnia już czterokrotnie otrzymała pozytywną ocenę podczas audytów odnowienia, uzyskując przedłużenie ważności certyfikatów nr 000118001 - 000118002 z datą ważności do dnia 08.01.2024 r. Aktualnie firma jest na etapie wdrażania i certyfikacji wymagań normy ISO IATF 16949.

O NAS

Historia

1950
Grupa ludzi niepełnosprawnych zakłada w Słupcy Spółdzielnię Inwalidów.
21 października
Odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni Inwalidów "Przyjaźń" w Słupcy.

Centrala Spółdzielni Inwalidów w Warszawie wydała zezwolenie na prowadzenie przez Spółdzielnię następujących działów pracy: warsztat krawiecki, warsztat szewski, rozlewnia piwa i wytwórnia wód gazowanych.

1951
1 luty
Rozpoczęcie działalności.
1957
8 października
Rejestracja nowego statutu Spółdzielni w/g którego Spółdzielnia liczyła 90 członków.

Zaczęto zatrudniać systemem chałupniczym na terenie powiatu słupeckiego, konińskiego i kolskiego.

1961
Powstaje Zakład Tworzyw Sztucznych

na początku w Strzałkowie potem w Słupcy przy ulicy Sukienniczej.

Druga połowa lat 60'
Spółdzielnia uruchomiła produkcję wyrobów z tworzyw termoutwardzalnych.

Dla firmy EMA-ELESTER rozpoczęto dostawy części do podzespołów elektrotechnicznych.

Lata 70'
Zakupiono pierwsze wtryskarki i uruchomiono produkcję wyrobów z tworzyw termoplastycznych

w nowej siedzibie w Słupcy przy ulicy Piastów 2.

1970
Uruchomiono nowy Wydział Elektrotechniczny.

Początkowo produkowano w nim cewki nawojowe dla firm:

EMA-ELESTER, TONSIL, SILMA.

Połowa lat 70'
Uruchomiono produkcję cewek hermetyzowanych

dla firmy FACH z Cieszyna oraz rozpoczęto współpracę z firmą EAW Berlin.

Lata 80'
Rozpoczęto montaż paneli do central telefonicznych

dla firmy TELFA z Bydgoszczy.

2000
Rozpoczęcie procesu modernizacji technologicznej.

Instalacja systemu chłodzenia, zakup pierwszych wtryskarek sterownych komputerowo.

2002
Spółdzielnia wprowadziła zintegrowany system jakości i zarządzania środowiskowego ISO 9001 oraz 14001.
2009
Uruchomienie centralnego systemu podawania surowców wraz z 3 silosami.
2016
Oddano do użytku nową halę produkcyjną dla dużych maszyn.
2022
W hali znajduje się obecnie 14 wtryskarek z dwoma suwnicami o udźwigu 10 i 12 ton.

W sumie posiadamy 45 wtryskarkek.

Wprowadzamy na rynek innowacyjną linię przyjaznych środowisku produktów

wyprodukowanych z ekologicznego surowca:
polipropylenu z wiórkami bukowymi.

O NAS

Praca

Konkurs na Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów Przyjaźń w Słupcy

Załączniki do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Inwalidów - 12.07.2024

TECHNOLOG d/s PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie procesów technologicznych w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • przygotowywanie dokumentacji technologicznej,
 • modernizacja i standaryzacja procesu wtrysku,
 • analiza pracy maszyn oraz zapewnienie właściwych parametrów ich pracy,
 • wprowadzanie kart zmian procesu wtrysku,
 • udział w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii i transferach produkcji,
 • dbanie o efektywność funkcjonowania wydziału tworzyw sztucznych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne: (preferowane – przetwórstwo tworzyw sztucznych / chemia i inżynieria materiałów lub techniczne z opcją podjęcia studiów podyplomowych „Technologia i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych”),
 • znajomość procesu i technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe,
 • znajomość systemów zarządzania produkcją,
 • znajomość języka angielskiego,
 • komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy,
 • do udziału w rekrutacji zapraszamy także absolwentów uczelni technicznych.

 

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY

 

Zakres obowiązków:

 • naprawa form wtryskowych, montaż, demontaż oraz wykonywanie przeglądów,
 • zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne;
 • dokumentowanie wykonywanej pracy, w tym napraw i konserwacji,
 • wykształcenie min. średnie techniczne,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe

 

ELEKTRYK AUTOMATYK

 

Zakres obowiązków:

 • okresowa kontrola i oględziny urządzeń produkcyjnych i energetycznych,
 • raportowanie zdarzeń wynikłych z utrzymania ruchu oraz z wykonanych prac,
 • zgłaszanie potrzeby zakupu materiałów i części,
 • diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn i urządzeń linii produkcyjnych,
 • wykonywanie zadań w ramach okresowych przeglądów i remontów maszyn,
 • udział w montażu nowych maszyn lub linii produkcyjnych,
 • wdrażanie usprawnień i innowacji w procesie produkcyjnym.

 

Wymagania:

 • gotowość do pracy w systemie II zmianowym,
 • uprawnienia SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV;
 • wykształcenie zawodowe o profilu kierunkowym (mile widziane technik elektryk, energetyk, mechatronik)
 • umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odpowiedzialność,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe.

Kodeks Etyczny

DEKLARACJA O PRZYJĘCIU ZASAD KODEKSU ETYCZNEGO ORAZ 
 POLITYKI CONFLIKT MINERALS W
SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „PRZYJAŹŃ” W SŁUPCY

 

Zasady etyki biznesowej stosowane w Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy  definiują nasze zasady i zobowiązania w zakresie przestrzegania prawa, etyki zawodowej, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i ochrony środowiska. Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy  z uwagi na realizowanie zasad przyjętego Kodeksu Etycznego (treść kodeksu etycznego do pobrania poniżej) , zgodnie z którym kierujemy się zasadami etyki w biznesie oraz społeczną odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, poprzez nie stosowanie w procesach produkcyjnych surowców pochodzących z krajów objętych konfliktami zbrojnymi i łamaniem praw człowieka, jesteśmy zobowiązani do egzekwowania od dostawców deklaracji o pochodzeniu niektórych surowców oraz przestrzegania prawa lokalnego, krajowego i międzynarodowego w tym standardów postępowania etycznego.

Niniejszym Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy  oświadcza, iż w swoich procesach technologicznych nie wykorzystuje tzw. minerałów konfliktowych takich jak tantal, cyna, wolfram ich rudy oraz złoto. Ponadto deklaruje, iż dokłada wszelkich starań by wszystkie sprowadzane z zagranicy surowce pochodziły z wiarygodnych źródeł. Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy  nie podejmuje wymiany handlowej z partnerami zaangażowanymi w bezpośrednie czy pośrednie wspieranie konfliktów i naruszanie praw człowieka.